Lingobit Localizer

EN | DA | DE | ES | FR | IT | JA | NL | PL | PT | RU | TR | ZH |

Cechy

Cechy


Lokalizacja plików wykonywalnych Win32/MFC, .NET, Delphi oraz plików właściwości Java

Lingobit Localizer obsługuje lokalizację aplikacji Win32/MFC, .NET oraz Delphi w formie binarnej. Oznacza to, że nie ma potrzeby zmiany kodu źródłowego i rekompilacji programu, aby uzyskać przetłumaczoną wersję.

Ponowne wykorzystanie tłumaczeń

Gdy wypuszczana jest nowa wersja programu, wystarczy przetłumaczyć tylko nowe lub zmienione elementy.

Automatyczna kontrola jakości

Walidacja obejmuje sprawdzenie pisowni oraz automatyczne wykrywanie problemów często spotykanych przy tłumaczeniu, np. obcięty lub nakładający się tekst, niewłaściwie przypisane skróty klawiaturowe, klawisze skrótu i klawisze dostępu oraz wiele innych. Co więcej, Lingobit potrafi automatycznie naprawić większość z tych błędów.

Kreator wymiany dokumentów

Kreator wymiany zapewnia łatwą współpracę między menedżerami projektów, tłumaczami i zespołem kontroli jakości. Darmowa edycja Lingobit Translator radykalnie zmniejsza wysokość opłat licencyjnych i chroni zasoby zabezpieczone lub nie podlegające lokalizacji przed przypadkowym naruszeniem.

Edytor graficzny

Edytor graficzny daje możliwość obejrzenia okien dialogowych i formatek w czasie tłumaczenia. Menedżer rozkładu umożliwia przystosowanie kontrolek tak, by pasowały do przetłumaczonego tekstu.

Pamięć tłumaczeniowa

Pamięć tłumaczeniowa to narzędzie, dzięki któremu nie ma potrzeby ponownego tłumaczenia takiego samego tekstu, ponieważ można wykorzystać tłumaczenie z innych projektów. Pamięć tłumaczeniowa w programie Lingobit Localizer może importować tłumaczenia w formatach TMX i CSV, co zapewnia łatwość wymiany informacji z innymi aplikacjami.

Funkcje pseudotranslacji i wyszukiwania błędów powodujących załamanie działania programu

Funkcja pseudotranslacji służy do sprawdzania, czy aplikacja jest gotowa do lokalizacji. Funkcja wyszukiwania błędów powodujących załamanie działania programu pomaga zlokalizować poważne błędy.

Interfejs dla wiersza poleceń

Lingobit Localizer można łatwo zintegrować z procesem kompilacji za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

Można kompilować jednojęzyczne, wielojęzyczne biblioteki DLL, albo też takie, które zawierają tylko zasoby

Lingobit Localizer obsługuje wszystkie powszechnie stosowane metody lokalizacji.

Wszystkie języki ulokowane są w jednym projekcie.

Jeden projekt może zawierać dowolną liczbę języków. Lingobit Localizer obsługuje wszystkie języki obsługiwane przez platformy Windows, .NET i Java.

Kontrolki statusu, raporty, statystyki, filtry

Raporty i statystyki projektów ułatwiają oszacowanie kosztu tłumaczenie i śledzenie postępów lokalizacji. Kontrolki statusu ułatwiają kontrolę stanu tłumaczenia każdego elementu.

O nas | Kontakt | 2003-2020 Lingobit Technologies - Software Localization Tools